Dziennik „Metro” wprowadził do swojej oferty reklamy drukowa…

kaski

Dziennik „Metro” wprowadził do swojej oferty reklamy drukowane na kalce – pierwsza realizacja tego typu pojawi się już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia. Skrzydełka reklamowe oraz rozkładówka promować będą ofertę MultiBanku.

Wykorzystanie półprzezroczystej kalki pozwala na osiągnięcie interesującego efektu wizualnego – połączenia kreacji drukowanej w gazecie z elementami graficznymi znajdującymi się na kalce. 

Na zewnątrz najbliższego wydania „Metra” umieszczone zostaną skrzydełka reklamowe, natomiast na rozkładówce wewnątrz numeru znajdzie się kontynuacja kampanii. 

Poniedziałkowe wydanie „Metra” z reklamą MultiBanku dystrybuowane będzie w zasięgu 6 miast – Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Poznania, Łodzi i Krakowa. 

Źródło: Metro

Kaski

Działkę budowlaną w okolicy Krakowa można kupić, płacąc tylko 35 zł z…

nadpłata kredytu hipotecznego

Działkę budowlaną w okolicy Krakowa można kupić, płacąc tylko 35 zł za metr kwadratowy. Dla osób z mniej zasobnym portfelem, które nie muszą mieszkać w prestiżowych dzielnicach, taka oferta może być atrakcyjna.  Tymczasem ci, którzy szukają ekskluzywnych miejsc pod budowę swojego domu muszą liczyć się z wydatkiem nawet dziesięć razy większym.

Zmiany i tendencje rynkowe

Ceny działek budowlanych w okolicach Krakowa, spadły o 3 do 5 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast w perspektywie dwóch ostatnich lat, spadek jest dużo wyższy i sięga poziomu 20%.

Budowa domu wiąże się obecnie z większymi kosztami niż kilka lat temu i choć ogólna liczba działek budowlanych oferowanych do sprzedaży rośnie, coraz trudniej znaleźć ofertę spełniającą wszystkie wymagania klientów.

Potencjalni nabywcy są obecnie bardziej wymagający niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Dzisiaj działka, poza przystępną ceną musi mieć piękny widok, regularny kształt, dostęp do mediów oraz łatwy dojazd. Takich nieruchomości jest na rynku niewiele i z reguły bardzo szybko znajdują nabywców.

Coraz częściej przeszkodą zarówno w nabyciu jak i sprzedaży działki jest jej zbyt duża powierzchnia. Trudno sprzedać działki, większe niż 1500 m2. Natomiast najbardziej pożądane są te, których powierzchnia mieści się w granicach od 800 m2 do 1200 m2. Przeszkodą w sprzedaży działek budowlanych jest także ich położenie, im dalej od centrum miasta tym zainteresowanie działkami spada i to nawet pomimo niskich cen.

Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych również nie sprzyja sprzedającym. Zdecydowanie spadła liczba nowych inwestycji deweloperskich zlokalizowanych w gminach otaczających Kraków. Sprzedający działki komercyjne muszą uzbroić się w cierpliwość. Znalezienie nowego właściciela dla sprzedawanej nieruchomości może w niektórych wypadkach trwać nawet kilkanaście miesięcy.

Głównym powodem obecnego ograniczenia popytu jest sytuacja ekonomiczna, która w dalszym ciągu nie sprzyja zarówno prywatnym iwestorom jak i deweloperom. Niepewność w zakresie polityki kredytowej czy też planowane podwyżki podatków, w tym cenotwórczego podatku VAT skutecznie ograniczają popyt na działki budowlane.

Czynniki pochodzenia naturalnego czyli powodzie i osunięcia ziemi, które miały miejsce w tym roku nie pozostały bez wpływu na rynek nieruchomości. Pytanie nabywców czy działka przeznaczona do sprzedaży leży na terenie zalewowym lub osuwiskowym jest dzisiaj standardem.

Słabo rozwinięta infrastruktura drogowa a przede wszystkim problemy komunikacyjne są kolejnym czynnikiem niesprzyjającym podjęciu decyzji o zamieszkaniu poza miastem.

Gdzie drożej, gdzie taniej

Najwyższe ceny osiągają działki budowlane zlokalizowane na zachód i północ od Krakowa. Zdecydowanymi liderami cenowymi są gminy Zielonki i Zabierzów, w których maksymalne ceny transakcyjne jednego metra kwadratowego działek budowlanych osiągają odpowiednio 350 i 340 zł. Obie gminy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno inwestorów indywidualnych jak i deweloperów. Dobra komunikacja z Krakowem, rozwój biznesu i lokalizacja siedzib wielu firm sprzyja utrzymywaniu cen nieruchomości zlokalizowanych w tym rejonie na wysokim poziomie. Niewiele niższe ceny osiągają grunty budowlane w gminach Michałowice i Wielka Wieś. Metr kwadratowy kosztuje w tych przypadkach 260, 270 zł. Działki budowlane w omawianych rejonach mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę, łatwy dojazd do centrum Krakowa oraz atrakcyjne otoczenie przyrodnicze co sprawia, że potencjalni nabywcy chętnie wybierają te lokalizacje pod swoje przyszłe domy.

Równie popularna wśród osób poszukujących dziełek budowlanych jest gmina Mogilany. Granicząca z południową częścią Krakowa, swoją popularność i wysokie ceny działek budowlanych zawdzięcza  atrakcyjnemu położeniu oraz prężnie działającemu Urzędowi Gminy. Widokowe tereny, dobry dojazd do Krakowa a także liczne działania poprawiające infrastrukturę lokalną to niewątpliwe atuty Mogilan. Maksymalne ceny transakcyjne metra kwadratowego dochodzą tutaj nawet do 300 zł.

Minimalne i maksymalne ceny transakcyjne działek budowlanych w okolicach Krakowa.
 

Opracowanie własne – Dział Analiz PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

Do grupy gmin, w których ceny metra kwadratowego oscylują wokół 200 zł, należą Liszki, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw oraz Niepołomice. Tereny położone na wschód oraz południe od centrum miasta nie są uznawane za prestiżowe przez kupujących, stąd też ich ceny są niższe. Mimo to warto rozważyć zakup działki budowlanej w tym rejonie, bliskość obwodnicy, rozbudowa infrastruktury w południowej części Krakowa przy jednoczesnym wiejskim charakterze tych rejonów może okazać się interesujący dla wielu nabywców.

Najniższe ceny osiągają działki zlokalizowane w kierunku północno-wschodnim do Krakowa. Ceny  metra kwadratowego gruntu budowlanego zaczynają się tutaj już od 35 zł. Gminy te mają charakter rolniczy, jednak są położone daleko od centrum miasta a ich infrastruktura jest w fazie rozwoju. Brak szybkich połączeń z Krakowem oraz bliskość Huty Sendzimira to główne przyczyny mniejszej popularności tych lokalizacji oraz ich niższych cen.

Gminy sprzyjają inwestorom

Pozytywnym sygnałem dla rynku nieruchomości są decyzje podejmowane przez władze podkrakowskich gmin. Uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania terenu dzięki czemu skraca się czas oczekiwania na pozwolenia budowlane. Dodatkowo po wprowadzeniu w życie miejscowych planów zagospodarowania terenu, powiększa się obszar terenów budowlanych, a to z kolei wpływa na poszerzenie oferty działek przeznaczonych do sprzedaży. W urzędach gmin łatwiej obecnie uzyskać informacje niezbędne inwestorom a procedury urzędowe, choć ciągle uciążliwe zdają się być mniej kłopotliwe niż kilka czy kilkanaście lat temu.

Niebagatelne znaczenie dla podniesienia atrakcyjności podmiejskich terenów budowlanych ma rozwój i remonty sieci dróg. W tym zakresie podejmowany jest szereg działań w oparciu o fundusze europejskie. Pozytywne efekty są coraz bardziej widoczne. Również infrastruktura lokalna w wielu podkrakowskich miejscowościach ulega poprawie. Na przykład gmina Michałowice realizuje obecnie program budowy otwartych stref rekreacji, w których mieszkańcy będą mogli wypoczywać oraz uprawiać sport. Takie działania podnoszą atrakcyjność

Wspomniane wyżej działania podejmowane przez gminy niestety nie dotyczą wszystkich miejscowości wokół Krakowa. Brak miejscowych planów zagospodarowania terenu praktycznie dyskwalikuje działki w oczach potencjalnych nabywców. Kupujący zwracają także uwagę na odległość mediów od nieruchomości. Koszt doprowadzenia wody czy gazu na działkę może skutecznie uszczuplić budżet każdego inwestora. Dlatego gminy posiadające rozbudowaną sieć wodociągową oraz kanalizacyjną mają większe szanse na przyciągnięcie inwestorów indywidualnych zainteresowanych budową domu.

Źródło: Biuro Nieruchomości PÓŁNOC

Nadpłata kredytu hipotecznego

Komisja Nadzoru Finansowefo opublikowała dane na temat aktualnego sta…

kalkulator kredytu

Komisja Nadzoru Finansowefo opublikowała dane na temat aktualnego stanu szkód powstałych wskutek ostatniej powodzi.

Szacunkowe dane dotyczące szkód zgłoszonych do zakładów ubezpieczeń  w związku z powodzią na dzień 27 maja 2010 r.:  

    * liczba szkód zgłoszonych – 77.530 sztuk,
    * wartość wypłaconych odszkodowań brutto (bez udziału reasekuracji – 5,7 mln zł,
    * wartość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (bez udziału reasekuracji w związku ze zgłoszonymi już szkodami – 218,2 mln zł,
    * wartość szacowanych przez zakłady ubezpieczeń zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia – 223,9 mln zł,
    * wartość wypłaconych odszkodowań i rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (po uwzględnieniu reasekuracji – 178 mln zł,
    * średnia wartość szkody brutto (bez udziału reasekuracji – 2,89 tys. zł, średnia wartość szkody na udziale własnym (po uwzględnieniu reasekuracji – 2,3 tys. zł.

Sektor ubezpieczeniowy jest finansowo przygotowany na realizację ryzyk wynikających z obecnej powodzi, m. in. dzięki wykorzystaniu reasekuracji.  

Szacunkowe wartości szkód ulegną w kolejnych tygodniach zmianie ze względu na:

    * wczesny etap likwidacji wielu zgłoszonych szkód (nastąpiło jedynie zgłoszenie szkody lub likwidator nie może dotrzeć na miejsce szkody,
    * opóźnienia w zgłaszaniu szkód,
    * możliwe pośrednie skutki szkód powodziowych, które ujawnią się i zostaną oszacowane w przyszłości (np.  straty finansowe związane z przerwami w działalności.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

kredyt-net.eu

Pożyczki konsolidacyjne-pożyczka przez sms

Ekspresowa pożyczka

Jakikolwiek większy i nieoczekiwany koszt, jak np. naprawa samochodu czy odnowienie lokalu to prawdziwy rodzinny frasunek. Skąd wziąć środki finansowe? – to wtedy wyłączne pytanie, które plącze się po głowie. Na pozór odpowiedź wydaje się być prosta: pożyczyć. Tylko gdzie? Bank?
Niestety mamy inne długi do spłacenia i bank nie da nam kredytu gotówkowego. Może rodzina względnie przyjaciele? Nie, oni również są zapożyczeni.

Kiedy wydaje się, że sprawa jest już zupełnie rozpaczliwa, wskazane jest rozejrzeć się za ofertą którejś z pozabankowych instytucji pożyczkowych, specjalizujących się w świadczeniu krótkoterminowych pożyczek ekspresowych. Pożyczki chwilówki to obecnie najszybciej dostępne środki finansowe na rynku. Co ważne, są dość bezproblemowe w otrzymaniu i pozwalają w szybkim tempie stłumić krótkotrwały kryzys pieniężny. Cechy charakterystyczne szybkich pożyczek i zarazem ich główne zalety to przede wszystkim brak zbytecznych formalności przy ich zaciąganiu i niwielkie wymagania.

Cała procedura odbywa się procedurą elektroniczną: poprzez Internet, telefon bądź nawet zwykły SMS. Szybko, sprawnie i co najistotniejsze bezpiecznie.

pożyczki

Szybkie kredyty to łatwy sposób na zdobycie środków finansowych, jakkolwiek wypada zawsze uważnie sprawdzić jakie oczekują nas wydatki. W ostatnich miesiącach powstało dużo firm, jakie dostarczają pożyczki przez sms. Wyjątkowo na taki typ pożyczek trzeba uważać.

Porównywarka finansowa-Kalkulator kredytowy hipoteczny-tani kredyt samochodowy kalkulator

Codzienność odsłania, że zadłużenie się w jakimś z krajowych banków może być jedną z złych decyzji w życiu. Jakie procenty? Ile wyniesie rata? Te i inne zagadnienia są nadzwyczaj ważne w czasie wyboru kredytu. Czy musimy więc odwiedzać banki, aby dostać na nie odpowiedzi? Na szczęście nie.

Kalkulator kredytu

Porównaj kredyty – kredyt-net.eu serwis internetowy, który pozwala nam w szybki i wielokierunkowy sposób podejrzeć propozycję finansową polskich instytucji finansowych. W serwisie odnajdziemy odpowiedzi na w gruncie rzeczy wszystkie nurtujące nas pytania na temat tego, z jakimi obciążeniami pieniężnymi łączy się zapożyczenie w danym banku.

Specjalną uwagę należałoby zwrócić na kalkulatory kredytowe. Można w serwisie wykonać drobiazgową symulację kosztów kredytowych tak jak kredytów gotówkowych jak i hipotecznych czy pożyczek samochodowych.

Opinie – Kredyt hipoteczny chf-warunki kredytu hipotecznego

Poszukując korzystnego kredytu lub ubezpieczenia niezwykle często posiłkujemy się opiniami o danej organizacji wystawionymi przez użytkowników rozmaitych for internetowych, czy portali społecznościowych.

Oceny innych ludzi są bardzo istotne, na bazie wypowiedzi innych osób można wiele zauważyć, niemniej opieranie swojej decyzji tylko na wnioskach postawionych z opinii jakiejś organizacji czy spółki nie jest odpowiednim podejściem.

Zdanie innej osoby może być wskazówką jednak należy pamiętać, że w przypadku artykułów kredytowych warunki są bardzo często określane indywidualnie. Wiele zależy od dochodów osoby zainteresowanej, oceny zdolności finansowej i wielu innych kwestii.


getinbank opinie


Multum niezadowolonych osób może przedstawiać ujemne opnie jakiemuś bankowi bądź innej organizacji finansowej jedynie dlatego, że spotkała się z odmową.

Wskazane jest niemniej zapoznać się z tym co mają do stwierdzenia o danej ofercie bankowej inni użytkownicy.

Kalkulator kredytowy bzwbk-kalkulator kredytowy kredyt hipoteczny

Policz jak dużo wyniesie rata Twojego kredytu gotówkowego, zobacz jakie jest rzeczywiste oprocentowanie. Takie hasła można spotkać na wielu serwisach internetowych, jakich problematyką są pieniądze domowe.

W rozlicznych serwisach można spotkać rozmaite kalkulatory. Niektóre umieją ustalać najlepszy kredyt na bazie atrybutów dostarczonych przez interesanta, inne, które użytkują z mocno zaawansowanych wzorców, same ustanawiają pomocne parametry i kierują użytkownika w kierunku najkorzystniejszej oferty.

Dobry kalkulator kredytowy to doskonałe narzędzie gdy chodzi o niewielkie kredyty konsumpcyjne. Odmiennie jednakże wygląda dobór kredytu hipotecznego. W tym przypadku kalkulator kredytowy może zaledwie mieć za zadanie jako sugestia, jednak nie warto na takich ustaleniach ugruntowywać swojej decyzji, dlatego że przy kredytach mieszkaniowych atrybuty takie jak oprocentowanie, prowizja czy uzupełniające opłaty są ustanowione indywidualnie.

BZ WBK AIB TFI obniżyło o 50% stawkę opłaty dystrybucyjnej dla wszystkic…

BZ WBK AIB TFI obniżyło o 50% stawkę opłaty dystrybucyjnej dla wszystkich akcyjnych i mieszanych funduszy Arka. Z promocji skorzystają klienci, którzy złożą zlecenie nabycia jednostek przez Arkę Online – usługę zapewniającą dostęp do funduszy Arka przez Internet. Promocja będzie trwać do odwołania.

Jedną z przyczyn wprowadzenia promocji w Internecie jest sukcesywnie wzrastające znaczenie tego kanału w nabyciach funduszy. Od dwóch lat udział Internetu w sprzedaży funduszy inwestycyjnych wzrósł kilkakrotnie. „Wprowadzając tę promocję chcemy wesprzeć klientów, którzy jak pokazują dane, coraz częściej wybierają ten sposób nabywania funduszy. To bardzo wygodna możliwość zakupu funduszy i zależy nam na jej promowaniu” – mówi prezes BZ WBK AIB TFI S.A. Krzysztof Samotij.

Na redukcję stawki opłaty dystrybucyjnej wpłynęło również przekonanie zarządzających funduszami Arka o dobrym czasie do rozpoczęcia inwestycji oraz obserwowana od ponad dwóch miesięcy poprawa nastrojów inwestorów. „W ostatnich tygodniach zainteresowanie funduszami z udziałem akcji zaczęło wzrastać, co nas bardzo cieszy. Bessa przeceniła akcje wielu spółek i mimo ostatnich wzrostów ich ceny są nadal atrakcyjne. Warto wykorzystać ten czas mając wolne środki i odpowiedni horyzont inwestycyjny. Mamy nadzieję, że promocja pomoże inwestorom w podjęciu dobrych dla nich decyzji”– mówi prezes Krzysztof Samotij.

To już kolejne działania poznańskiego TFI mające zachęcić klientów do inwestycji przez Internet. Podobne promocje BZ WBK AIB TFI przeprowadza we współpracy z innymi dystrybutorami. Do końca czerwca br. obowiązuje promocja w opłacie dystrybucyjnej przy zakupie funduszy Arka przez platformę internetową Detsche Banku – db easyNET. W planach są następne.

50% redukcja w opłacie dystrybucyjnej dotyczy następujących funduszy zakupionych przez Arkę Online:
Arka BZ WBK Akcji FIO
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO
Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
Arka BZ WBK Energii FIO

Promocja nie obejmuje funduszy rynku pieniężnego i dłużnych, ponieważ fundusze te są całkowicie zwolnione z opłaty dystrybucyjnej.
Źródło: BZ WBK AIB TFI

Ogloszenia podkarpacie

Kalkulator kredytowy mieszkaniowy-kalkulator pożyczki

Popularność pożyczek

Kredyty gotówkowe są to jedne z najpopularniejszych rodzajów kredytów konsumenckich. Swoją popularność zawdzięczają dowolnością celu oraz łatwości w uzyskaniu pieniędzy. Jest to idealne rozwiązanie do podniesienia domowego budżetu czy otrzymania środków pieniężnych do opłacenia sprecyzowanego celu czy nabytku.

Gdzie udać się po pożyczkę?

Pożyczkę gotówkową można uzyskać na dwa sposoby: tradycyjnie – stacjonarnie w banku oraz internetowo – poprzez wypełnienie prostego wniosku ze strony internetowej.

Druga opcja jest obecnie najpopularniejszą odmianą zdobycia pożyczki, jako że można w ten sposób zaoszczędzić mnóstwo czasu. Na ogół po złożeniu aplikacji o pożyczkę, konsultant bankowy oddzwania w ciągu 48 godzin by zaprezentować dokładną ofertę dedykowaną do potrzeby oraz zdolności samego petenta.

Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest opcja złożenia wniosków do kilku banków co daje nam możliwośc porównania kredytów bez potrzeby biegania po bankach.

Offsztanga (czyli klopsztanga już na offie)

Razem z otwarciem OFF festiwalu 2011 ruszył projekt KLOPSZTANGA. Na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach, (a dokładnie na obszarze kilkunastu metrów parku), dzięki poparciu prezydenta Katowic, ESK i współpracy Artura Rojka postawiliśmy kilkanaście klopsztang w jednym miejscu.Istne złomowisko !!!